Schelinger

Marka Schelinger wyznacza najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz możliwości sygnalizacji i sterowania z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych. Aparatura modułowa Schelinger zapewnia bezpieczeństwo podczas konserwacji instalacji przez cały okres jej użytkowania. Systemy naszej aparatury zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą wydajność, zminimalizować czas przestoju i zapobiegać niezamierzonym wyzwoleniom.